REGULAMIN ZWROTÓW I REKLAMACJI

1. W przypadku stwierdzenia fabrycznej usterki towaru lub niezgodności z zamówieniem należy niezwłocznie skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie.

2. Aby dokonać reklamacji towaru należy wypełnić formularz reklamacji i wysłać go w formie elektronicznej na nasz adres mailowy biuro@noka.pl . Reklamacji można także dokonać w formie papierowej wysyłając poprawnie wypełniony formularz na adres siedziby firmy lub osobiście.

3. Formularz udostępniony w zakładce 'reklamacje i zwroty' u dołu strony jest preferowanym sposobem komunikacji pomiędzy Klientem a firmą Meble Noka s.c. w innych przypadkach termin realizacji może ulec wydłużeniu. Więcej na temat terminów reklamacji w pkt. 5.

4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że ustalono inaczej.

5. Czas rozpatrzenia może różnić się w zależności od rodzaju usterki, komunikacji z klientem lub rodzaju towaru. Średni czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni, maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji w wypadkach szczególnych to 90 dni.

6. O rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

7. W przypadku uszkodzenia produktu poprzez użytkowanie przez Klienta niezgodne z przeznaczeniem lub podczas wnoszenia produktu reklamacje nie będą rozpatrywane.Formularz odstąpienia od umowy

Formularz zwrotu towaru (opcjonalnie-przyśpiesza proces zwrotu)

Formularz reklamacyjny